Janusz Jarosławski - ur. w 1967 roku w Zwierzyńcu. Kolekcjoner, miłośnik miecza japońskiego oraz dawnej broni i barwy. Współorganizator wystaw historycznych, wydawca oraz autor uznanych w międzynarodowym środowisku wydań o broni białej i dawnej barwie, jak m.in.: "Bagnety Wojska Polskiego 1918-1939" (2018) "Bagnety Krajów Skandynawskich" (2017), "Bayonets Swedish-Danish-Norwegian-Finnish" (2017), "Szabla Lekkiej Kawalerii wzór 1796 i jej pochodne" (2016), "The British Pattern 1796 Cavalry Sword And Other Derivatives" (2016), "Niemieckie Szable Bojowe 1742-1918" (2015), "Deutsche Mannschaftssäbel" (2015), "German Cavalry & Artillery Swords" (2015), "Niemieckie Szable i Pałasze Paradne XVIII-XX wieku" (2014), "Szable Rosyjskie - ZSRR i Perskie" (2014), "German Swords XVIII-XX century" (2014), "Russian Swords - Collections Catalogue" (2013), "Szable Rosji i ZSRR" (2012). Podczas debaty w Sejmie 25 stycznia 2019 roku, z rąk posła Jacka Wilka i generała Leona Komornickiego, otrzymał Order i Tytułu Ambasadora Kultury Polskiej.

Podczas Warszawskich Targów Książki które odbyły się w dniach 17-20 maja 2018 roku miała miejsce oficjalna premiera jego najnowszej książki, unikalnej publikacji traktującej o bagnecie - krótkiej broni białej - "Bagnety Wojska Polskiego 1918-1939". W najnowszej publikacji Autor przedstawia historię, konstrukcję i oznakowanie bagnetów używanych w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym. 360-stronicowe wydanie jest bogato ilustrowane rysunkami, zdjęciami bagnetów, których jest ponad tysiąc, a także unikatowymi zdjęciami z epoki oraz dokumentami z Centralnego Archiwum Wojskowego. Premiera książki w wersji angielskojęzycznej, mającej tytuł „Bayonets of the Polish Army 1918-1939”, miała miejsce 29 kwietnia 2018 roku podczas targów Ciney Militaria 2018 – największych militarnych targów w Europie, odbywających się w Belgii.Media:
Wikipedia
Tygodnik Zamojski
Altair