Profesor Marian Marek Drozdowski historyk, biografista i varsavianista. W swoich pracach nie tylko opisuje historię, ale także na nową ją odkrywa, stawia nowe hipotezy i problemy badawcze.