Piotr Jakubczak (artysta malarz) i Czesław Czapliński (światowej klasy fotograf).