Leszek Moczulski – dziennikarz, publicysta, polityk, historyk i doktor habilitowany nauk humanistycznych. Działacz opozycji w okresie PRL, wielokrotnie aresztowany (około sześć lat więziony z przyczyn politycznych).