Janusz Jarosławski - ur. w 1967 roku w Zwierzyńcu. Kolekcjoner, miłośnik miecza japońskiego oraz dawnej broni i barwy. Współorganizator wystaw historycznych, wydawca oraz autor uznanych w międzynarodowym środowisku wydań o broni białej i dawnej barwie, jak m.in.: "Bagnety Krajów Skandynawskich" (2017 r.), "Bayonets Swedish-Danish-Norwegian-Finnish" (2017 r.), "Szabla Lekkiej Kawalerii wzór 1796 i jej pochodne" (2016 r.), "The British Pattern 1796 Cavalry Sword And Other Derivatives" (2016 r.), "Niemieckie Szable Bojowe 1742-1918" (2015 r.), "Deutsche Mannschaftssäbel" (2015 r.), "German Cavalry & Artillery Swords" (2015 r.), "Niemieckie Szable i Pałasze Paradne XVIII-XX wieku" (2014 r.), "Szable Rosyjskie - ZSRR i Perskie" (2014 r.), "German Swords XVIII-XX century" (2014 r.), "Russian Swords - Collections Catalogue" (2014 r.), "Szable Rosji i ZSRR" (2013 r.).

Podczas Warszawskich Targów Książki które odbędą się w dniach 17-20 maja 2018 roku będzie miała miejsce oficjalna premiera jego najnowszej książki, unikalnej publikacji traktującej o bagnecie - krótkiej broni białej - "Bagnety Wojska Polskiego 1918-1939". W najnowszej publikacji Autor przedstawia historię, konstrukcję i oznakowanie bagnetów używanych w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym. 360-stronicowe wydanie jest bogato ilustrowane rysunkami, zdjęciami bagnetów, których jest ponad tysiąc, a także unikatowymi zdjęciami z epoki oraz dokumentami z Centralnego Archiwum Wojskowego. Premiera książki w wersji angielskojęzycznej, mającej tytuł „Bayonets of the Polish Army 1918-1939”, będzie miała miejsce 29 kwietnia 2018 roku podczas targów Ciney Militaria 2018 – największych militarnych targów w Europie, odbywających się w Belgii. Zapraszamy na stoisko Army Books oraz VDM Heinz Nickel.