Niemieckie Szable Bojowe 1742-1918

Niemieckie Szable Bojowe 1742-1918

W prezentowanej publikacji zaprezentowanych zostało 55 niemieckich szabel bojowych. Pierwszą opisaną szablą jest pruska huzarska wzór 1742. Wydanie zamyka natomiast wyprodukowana pod koniec Wielkiej Wojny, szabla artyleryjska. Większość prezentowanych w książce szabli posiada wybite oznaczenia pułkowe dzięki którym możemy uzyskać wiele cennych informacji na temat danej jednostki, jej szlaku bojowego itp. Oprócz parametrów i danych na temat budowy, w książce pojawia się wiele ciekawych opisów miejsc i ludzi, związanych historycznie z danym egzemplarzem. Prawidłowe rozszyfrowanie oznaczeń pułkowych możliwe było dzięki pomocy badeń- skiego historyka, pisarza i muzealnika - Udo Landera.