Szabla Lekkiej Kawalerii M1796

Szabla Lekkiej Kawalerii M1796

.
Prezentowana publikacja została starannie opracowana nie tylko od strony merytorycznej ale i wizualnej.Oprócz parametrów technicznych oraz danych na temat budowy poszczególnych egzemplarzy broni białej, w publikacji pojawia się wiele opisów wydarzeń, miejsc oraz ludzi, związanych historycznie z danym orężem. Niewątpliwie wartością dodaną tej publikacji są eseje: "Transformacja armii brytyjskiej na przełomie XVIII i XIX wieku" oraz "Polacy w walce z wojskami angielskimi w czasie epoki napoleońskiej".

W pracy nad książką czynny udział brali: prof. Aleksander Smoliński, Tadeusz Klupczyński oraz Richard Dellar