Bagnety Wojska Polskiego 1918-1939

Bagnety Wojska Polskiego 1918-1939


„Bagnety Wojska Polskiego 1918-1939” to 360-stronicowa publikacja wpisana w setną rocznicę odzyskania przez nasz Kraj Niepodległości. Adresowana jest przede wszystkim do miłośników historii, kolekcjonerów broni białej oraz militariów. Traktuje o bagnecie – krótkiej broni białej, będącej na wyposażeniu Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Książka została bogato zilustrowana rysunkami, zdjęciami bagnetów, których jest ponad tysiąc oraz dokumentami z Centralnego Archiwum Wojskowego. Za sprawą fotografii z epoki – świadków minionych zdarzeń, może ona stanowić także miłą niespodziankę dla miłośników dawnego umundurowania. Oficjalna premiera publikacji będzie miała miejsce podczas Warszawskich Targów Książki, które odbędą się w dniach 17-20 maja 2018 roku.