Bagnety Krajów Skandynawskich

Premiera książki "Bagnety Krajów Skandynawskich" - 24 luty 2017 roku.


Z przyjemnością przychodzi mi oddać w państwa ręce publikację ,,Bagnety Krajów Skandynawskich". Książka jest adresowana przede wszystkim do miłośników historii, kolekcjonerów broni białej oraz militariów. Traktuje o bagnecie – krótkiej broni białej, będącej na wyposażeniu armii krajów skandynawskich od połowy XVIII wieku, aż do końca lat 60-tych XX wieku.